Snovanje in izvedbo oglaševalskih strategij pripravljamo tudi za številne tuje trge, kar naročnikom omogoča enovit nastop.

Media Publikum posluje na vseh evropskih trgih, najbolj pa smo vpeti v našo regijo:

Slovenija
Hrvaška
Bosna
Srbija
Makedonija
Črna Gora
Bolgarija
Albanija
Kosovo


Na nekaterih trgih že več kot dve desetletji sodelujemo s preverjenimi partnerskimi agencijami, v nekaterih državah pa smo ustanovili svoje lastne agencije.

 

MEDIA PUBLIKUM
Media Publikum, d.o.o., Ljubljana

Zasavska 54a
1231 Ljubljana – Črnuče

T: +386 (0)1 5888 777
F: +386 (0)1 5888 749
E: info@media-publikum.si

MEDIA PUBLIKUM Bosna
Media Publikum, d.o.o.

Jukićeva 2,
71000 Sarajevo, BiH

T/F: +387 33 210 317
E: digital@media-publikum.ba
 

MEDIA PUBLIKUM Črna gora
Publikum Medijska Kuća Podgorica d.o.o. 

Cetinjski put bb,
81000 Podgorica, Črna gora

T/F: +387 33 210 317
E: info@publikum-mk.me

 

Media Publikum, d.o.o., Ljubljana
Zasavska 54a
1231 Ljubljana – Črnuče

T: +386 (0)1 5888 777
F: +386 (0)1 5888 749
E: info@media-publikum.si