Smo ena prvih oglaševalskih agencij v Sloveniji. Tri desetletja izkušenj vpletamo v sodobne in učinkovite medijske rešitve, ker hočemo ostati najboljši.

Včeraj

Agencijo smo ustanovili leta 1985 in je bila ena prvih slovenskih oglaševalskih agencij.

Od leta 1991 naprej smo se povsem posvetili medijskemu načrtovanju in zakupu oglasnega prostora.

Dejavnost smo od 1994 naprej širili na območje “Adria - Balkan” - na Hrvaško, v Bosno, Srbijo, Črno Goro, Makedonijo, Bolgarijo, Albanijo in Kosovo.

Bili smo prvi, ki smo prepoznali vrednost medijskega raziskovanja in redno uporabljali vse novosti na našem tržišču (telemetrija, TGI, PGM…).

Danes

Ves čas vzdržujemo visoke standarde dela, ki so nam pomagali, da imamo izjemno velik tržni delež, zveste naročnike, lojalne sodelavce in zelo dobre odnose z mediji.

Praktičen odnos do tega, kar delamo, je naša odlika. Rešitve, ki jih ponudimo naročnikom, temeljijo na izkušnjah naših medijskih strokovnjakov ter na uporabi vseh raziskav in orodij, ki so pri nas na voljo. Kombinacija obojega našim naročnikom zagotavlja najboljše možne rezultate.

Uporabo klasičnih medijev dopolnjujemo z novimi, inovativnimi koncepti, da sporočila naših naročnikov pridejo do pravega ciljnega občinstva. Naše poslanstvo je, da ob upoštevanju temeljnih navodil naročnika zagotovimo cenovno učinkovito akcijo z dobrimi rezultati.

Kot zakupnik oglasnega prostora obvladujemo velik del slovenskega trga, kar nam zagotavlja izjemen pregled nad mediji, oglaševalci in celotno medijsko stroko. To nam hkrati omogoča izkoriščanje sedanjih smernic, novosti, trendov, našim naročnikom pa izpeljavo učinkovitih oglaševalskih akcij.

Naš položaj na trgu in izjemno dobri odnosi z mediji pa pomenijo, da lahko izpeljemo tudi akcije, ki se na prvi pogled zdijo nemogoče.

Jutri

»Jutri« bo najmanj enako naporen in zahteven, kot sta bila »včeraj« in »danes«.

Zato se že zdaj pripravljamo nanj. Budno spremljamo dogajanje na trgu, opazujemo in razčlenjujemo trende, se izobražujemo, sodelujemo z mednarodnimi poslovnimi partnerji, negujemo stike z mediji.

Preizkušamo in snujemo orodja, ki nam pomagajo pri pripravi čim bolj učinkovitih oglaševalskih načrtov.

Vlagamo v raziskave, ki jih na trgu opravljajo ugledne raziskovalne hiše, da s tem pripomoremo k razvoju stroke na trgu.

Tako bomo našim naročnikom lahko še naprej zagotavljali učinkovito oglaševanje in dobre zakupne pogoje.

 

Media Publikum, d.o.o., Ljubljana
Zasavska 54a
1231 Ljubljana – Črnuče

T: +386 (0)1 5888 777
F: +386 (0)1 5888 749
E: info@media-publikum.si