m-pedia

Novice s področja spletnega oglaševanja
Učinkovitost spletnih pasic

Učinkovitost spletnih pasic

Gemius Adria je za tretji in četrti kvartal leta 2014 pripravil poročilo, v katerem je  predstavljena analiza učinkovitosti ter najbolj priljubljenih spletnih oglasnih formatov v izbranih evropskih državah. Poročilo vključuje tudi slovenske spletne uporabnike.

V poročilu so bile za Slovenijo predstavljene naslednje ugotovitve:

Graf 1: Povprečen CTR oglasnih formatov po državah

Povprečen CTR (razmerje med prikazi in kliki) za Slovenijo znaša 0,49 odstotka. Neprimerljivo več klikov pritegnejo napredni oglasi, saj povprečni CTR zanje namreč znaša 1,08 odstotka, za standardne pasice pa le 0,2 odstotka. Najvišji CTR beležijo napredni oglasi na Slovaškem, standardne pasice pa so najbolj učinkovite v Estoniji in na Poljskem.

Graf 2: Delež posameznih kreativ v spletnih kampanjah

 

 

V Sloveniji v spletnem oglaševanju povsem prevladujejo standardne pasice, 97% spletnih kampanj vsebuje klasične pasice in manj kot 6% napredne.

Gemius poročilo tudi ugotavlja, da je najbolj priljubljena oblika oglaševalskega formata standardna pasica, ki prikazuje informacije ali oglaševalske vsebine v grafični obliki, klik nanj pa spletnega uporabnika s povezavo poveže na oglaševano spletno stran. V večini analiziranih držav je kar 80 odstotkov spletnih oglasov klasičnih pasic, med 10 in 42 odstotkov kampanj pa vključuje tudi multimedijsko oglaševanje z naprednimi oglasi ali obogatenimi spletnimi vsebinami. Trend je obrnjen le na Poljskem, kjer obogatene multimedijske elemente uporablja kar 84 odstotkov kampanj.

Graf 3: Top 5 formatov

Izmed top 5 formatov, kateri imajo pri nas najvišji povprečni CTR,  je najbolj uspešen format billboard 970x250, sledi 300x600.

Danes je običajna meritev učinkovitosti spletnih kampanj utemeljena na pokazatelju CTR (click through rate). Ta predstavlja odstotek prikazov oglasa, ki so vodili do klika na ta oglas. To pa ne zadošča več sodobnim izzivom spletnega oglaševanja, zato se vedno bolj uveljavlja število »inscreenov«, prikazov oglasa v vidnem polju spletnega obiskovalca na računalnikih, pametnih telefonih in tablicah. O »inscreenih« bomo v prihodnje še gotovo veliko slišali.

Media Publikum, d.o.o., Ljubljana
Zasavska 54a
1231 Ljubljana – Črnuče

T: +386 (0)1 5888 777
F: +386 (0)1 5888 749
E: info@media-publikum.si